PRN ELKONSULT

Ett företag med stort engagemang & rätt kvalitet som skapar ett långsiktigt förtroende hos sina kunder! • Quality & Commitment

  KVALITETSPOLICY

  "Företagets målsättning är att genom att utföra våra uppdrag med stort engagemang, till nytta och till rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!"

  Evolving theme

  MILJÖPOLICY

  "Företagets målsättning är, förutom att uppfylla normenliga krav, att i egen verksamhet och i uppdrag agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att orsaka så låg miljöbelastning som möjligt."

  Thorough Documentation

  AFFÄRSIDÈ

  "Företagets affärsidé är att vara ett företag som visar ett brett kunnande för lösningar som skall möta våra kunders behov."

MODERBOLAG

Örebrobyggstatik
Örebro Byggstatik AB grundades 1990 och har vuxit till att idag vara en betydande aktör på konsulthimlen i Örebro. Vi arbetar med allmän byggprojektering, med tonvikt på byggkonstruktioner. Vi arbetar även med att upprätta brandskyddsdokumentationer. Tillsammans med våra dotterbolag tillgodoser vi även andra delar inom byggbranschen så som byggledning, projektledning, kontrollansvarig uppdrag samt entreprenadbesiktningar. Vi har genomfört uppdrag i hela Sverige, men har vår största marknad i mellansverige.
 • OM PRN ELKONSULT

  PRN Elkonsult AB arbetar med el-projektering och el-besiktningar. Vi har erfarna projektörer med mångårig erfarenhet av el-projektering.

  Vi vill vara ett företag som visar ett brett kunnande för lösningar som skall möta våra kunders behov.

  Vårt geografiska område är främst i Mälardalsområdet med vi har även kunder utspridda i hela landet.

 • VDN HAR ORDET

   PRN Elkonsults arbetsmiljö präglas av det lilla företagets känsla med korta beslutsvägar och ett starkt kundfokus. Hos oss råder frihet under ansvar och där alla medarbetare i koncernen drar åt samma håll samt skapar trivsel och gemenskap.

   Tommy Carlsson, VD

 • KONTAKT

  PRN Elkonsult - PRN Elkonsult AB

  Skjutbanevägen 12
  703 69 Örebro
  019-7607700